مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2009-08-31
  • 185
  • جاده قدیم تهران جنب کبابی پوریا
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660136067
  • عمومی
  • 329

ورود به بخش کاربری