مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2009-07-07
  • 213
  • جاده قدیم تهران کوی بستان 5 پلاک 73
  • 6715774963
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660134747
  • عمومی
  • 570

ورود به بخش کاربری