طلوع برق طاقبستان

شهرک وحدت3-کوی اول-پلاک 7
مشخصات ثبتی شرکت
  • بامسئولیت محدود
  • 2009-03-14
  • 178
  • شهرک وحدت3-کوی اول-پلاک 7
  • 6716737989
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • منحل شده

اطلاعات تماس

  • 10660132268
  • عمومی

لیست افراد

ورود به بخش کاربری