مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2008-09-09
  • 206
  • چاله چاله -چهارراه سنگر-بلوارشهیدرجائی-بلوارظفرشمالی-پلاک151
  • 6714773715
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660126759
  • عمومی
  • 1001

ورود به بخش کاربری