مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2008-02-25
  • 200
  • کرمانشاه پارکینگ شهرداری بازارچه امام حسین
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660124533
  • عمومی
  • 1244

ورود به بخش کاربری