مهیار گستر طاقبستان

خ کاشانی دبیر اعظم پ122
مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2007-12-13
  • 178
  • خ کاشانی دبیر اعظم پ122
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660122400
  • عمومی
  • 203

ورود به بخش کاربری