طاقبستان راه کرمانشاه

بهداری خ گنجعلی کوی مرصاد 119پ12
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.
مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2007-12-02
  • 184
  • بهداری خ گنجعلی کوی مرصاد 119پ12
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • غیر فعال مالیاتی

اطلاعات تماس

  • 10660122073
  • عمومی
  • 340

ورود به بخش کاربری