فردخت فراز طاقبستان

خ دبیر اعظم پاساژ اردیبشهت ط 2
مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2007-11-17
  • 197
  • خ دبیر اعظم پاساژ اردیبشهت ط 2
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660121583
  • عمومی

ورود به بخش کاربری