به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.
مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2007-10-15
  • 205
  • کرمانشاه شهرک پرواز ق 7 بلوک 50
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • غیر فعال مالیاتی

اطلاعات تماس

  • 10660120544
  • عمومی
  • 902

ورود به بخش کاربری