مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2007-03-11
  • 212
  • کرمانشاه بلوار گلریزان ک میرزائی پ 10
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660114845
  • عمومی
  • 902

ورود به بخش کاربری