مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2007-02-22
  • 183
  • کرمانشاه طاق بستان ک جنب آثار باستانی
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660114315
  • عمومی
  • 902

ورود به بخش کاربری