به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.
مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2006-10-10
  • 184
  • کرمانشاه مسکن شهرک جوادیه کوی 5
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • غیر فعال مالیاتی

اطلاعات تماس

  • 10660111220
  • عمومی
  • 902

ورود به بخش کاربری