مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2006-08-07
  • 203
  • کرمانشاه بیست متری مسیرنفت کوی فتاحی پ 64
  • 1111111111
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660109655
  • عمومی
  • 902

ورود به بخش کاربری