بیشتر بدانید!
عمومی

سپهر ساروج آراز

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هوراند ، بخش مرکزی ، دهستان دودانگه ، روستا اینجار، محله ندارد ، کوچه (دهیاری) ، کوچه (مدرسه) ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد شرقی

بیشتر بدانید!
عمومی

حقوقی و داوری جلیل میرزائی هوراند

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی-شهر هوراند-امام خمینی-کوچه چای کنار-کوچه اندیشه-پلاک 0-*-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

عمرانی و خدماتی سپنتا پردیس هوراند

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هوراند ، بخش مرکزی ، شهر هوراند، محله امام خمینی ، شهید مردانی ، خیابان (امام خمینی) ، کوچه اندیشه ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آرال نقشینه آروین

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هوراند ، بخش مرکزی ، شهر هوراند، محله کمربندی ، خیابان شهید گوزلی ، کوچه (یوورق) ، پلاک 0 ، طبقه منفی 1

ورود به بخش کاربری