بیشتر بدانید!
عمومی

ره گستران احمدآباد

تیکمه داش - روستای احمدآباد

بیشتر بدانید!
عمومی

سازه پایدار اوجان

تیکمه داش ضلع شمالی جاده ترانزیت

بیشتر بدانید!
عمومی

موزائیک نگاه

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تبریز تهران دو کیلومتری تیکمه داش روستای علی خلج کنار

بیشتر بدانید!
عمومی

آنیل سازه آیتک

آذربایجان شرقی

تیکمه داش- جاده ترانزیت – روبروی فولاد آذر امین

بیشتر بدانید!
آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها

تولیدی محصولات زراعی و دامی و باغی دو هزار و سیصد و چهل باغ درسی

آذربایجان شرقی

هشترود - مسیر جاده هشترود و تیکمه داش - ایل یولی

ورود به بخش کاربری